SERVICE DREV

A2011_1038.jpg

VOLVO PENTA

​DREV SERVICE

kr.   8. 628,- - DPH/DPR /med knute belg

kr.   7. 542,- - DPH /uten belg

kr.   7. 979,- - 290DP /med belg

kr.   4. 893,- - 290/SP-A 290DP uten belg

kr.   8. 012,- - DPS/SX med belg

kr.   6. 718,- - DPS/SX uten belg

kr.   3. 742,- - Seilbåtdrev 120

MERCRUISER DREV

kr.   8. 459,- - Bravo 3 med belg 

kr.   8. 365,- - Bravo 2 med belg

kr.   7. 674,- - Bravo 1 med belg

kr.   7. 886,- - ALPHA One med belg gen2.

MERCRUISER DREV

kr.   5. 053,- - Bravo 3 uten belg.

kr.   5. 082,- - Bravo 2 uten belg.

kr.   5. 092,- - Bravo 1 uten belg 

kr.   4. 523,- - ALPHA One uten belg


 

Forbehold prisendringer. Tillegg for eventuell kraning.